IPhone 6S 16GB Chính Hãng Quốc Tế (CŨ, CÒN MỚI 95%, 99%) IPhone 6S 16GB Chính Hãng Quốc Tế (CŨ, CÒN MỚI 95%, 99%)

  Bảo hành: 6 tháng tại Tanngamobile, bao tes dùng thử miễn phí 7 ngày đầu.

 • phụ kiện: Thân máy, Pin, Sạc, Tai nghe, Cáp USB
 • Tặng: Tấm dán màn hình,GIẢM GIÁ 30%PHỤ KIỆN
 • Phiên bản quốc tế, máy đẹp.
5.190.000 vnđ
Điện thoại Apple iPhone 7 plus - 128GB - red Điện thoại Apple iPhone 7 plus - 128GB - red
  • Bảo hành: 06 tháng tại Tanngamobile, bao tes dùng thử miễn phí 7 ngày đầu.
  • phụ kiện: Thân máy, Pin, Sạc, Tai nghe, Cáp USB
  • Tặng: Tấm dán màn hình,GIẢM GIÁ 30%PHỤ KIỆN
  • Phiên bản quốc tế, máy đẹp.
15.900.000 vnđ
Điện thoại Apple iPhone 7 plus - 32GB Điện thoại Apple iPhone 7 plus - 32GB
  • Bảo hành: 06 tháng tại Tanngamobile, bao tes dùng thử miễn phí 7 ngày đầu.
  • phụ kiện: Thân máy, Pin, Sạc, Tai nghe, Cáp USB
  • Tặng: Tấm dán màn hình,GIẢM GIÁ 30%PHỤ KIỆN
  • Phiên bản quốc tế, máy đẹp.
13.500.000 vnđ
Điện thoại Apple iPhone 6S - 16GB - GRAY Điện thoại Apple iPhone 6S - 16GB - GRAY
  • Bảo hành: 12 tháng tại Tanngamobile, bao tes dùng thử miễn phí 7 ngày đầu.
  • phụ kiện: Thân máy, Pin, Sạc, Tai nghe, Cáp USB
  • Tặng: Tấm dán màn hình,GIẢM GIÁ 30%PHỤ KIỆN
  • Phiên bản quốc tế, máy đẹp.
6.300.000 vnđ
Điện thoại Apple iPhone 6S - 64GB - ROSE Gold Điện thoại Apple iPhone 6S - 64GB - ROSE Gold
  • Bảo hành: 06 tháng tại Tanngamobile, bao tes dùng thử miễn phí 7 ngày đầu.
  • phụ kiện: Thân máy, Pin, Sạc, Tai nghe, Cáp USB
  • Tặng: Tấm dán màn hình,GIẢM GIÁ 30%PHỤ KIỆN
  • Phiên bản quốc tế, máy đẹp.
9.500.000 vnđ
Điện thoại Apple iPhone 6S - 16GB CHÍNH HÃNG FPT Điện thoại Apple iPhone 6S - 16GB CHÍNH HÃNG FPT
  • Bảo hành: 06 tháng tại Tanngamobile, bao tes dùng thử miễn phí 7 ngày đầu.
  • phụ kiện: Thân máy, Pin, Sạc, Tai nghe, Cáp USB
  • Tặng: Tấm dán màn hình,GIẢM GIÁ 30%PHỤ KIỆN
  • Phiên bản quốc tế, máy đẹp.
10.000.000 vnđ
Điện thoại Apple iPhone 6S Plus - 16GB - Rose Gold/Gold ( 99%) Điện thoại Apple iPhone 6S Plus - 16GB - Rose Gold/Gold ( 99%)
  • Bảo hành: 06 tháng tại Tanngamobile, bao tes dùng thử miễn phí 7 ngày đầu.
  • phụ kiện: Thân máy, Pin, Sạc, Tai nghe, Cáp USB
  • Tặng: Tấm dán màn hình,GIẢM GIÁ 30%PHỤ KIỆN
  • Phiên bản quốc tế, máy đẹp.
7.200.000 vnđ
Apple iPhone 6S Plus - 64GB -Rose Gold Apple iPhone 6S Plus - 64GB -Rose Gold
  • Bảo hành: 06 tháng tại Tanngamobile, bao tes dùng thử miễn phí 7 ngày đầu.
  • phụ kiện: Thân máy, Pin, Sạc, Tai nghe, Cáp USB
  • Tặng: Tấm dán màn hình,GIẢM GIÁ 30%PHỤ KIỆN
  • Phiên bản quốc tế, máy đẹp.
13.500.000 vnđ
Điện thoại Apple iPhone 6S - 16GB - Gold - Điện thoại Apple iPhone 6S - 16GB - Gold -
  •  
   • Bảo hành: 06 tháng tại Tanngamobile, bao tes dùng thử miễn phí 7 ngày đầu.
   • phụ kiện: Thân máy, Pin, Sạc, Tai nghe, Cáp USB
   • Tặng: Tấm dán màn hình,GIẢM GIÁ 30%PHỤ KIỆN
   • Phiên bản quốc tế, máy đẹp.
6.400.000 vnđ